• Gemeente Gorinchem

Wildcards voor Stadmakers Event

GORINCHEM Dinsdag 20 juni vindt het GO2032 Stadmakers event plaats. Vvanaf 19.30 uur in het Omnia College aan de W. de Vries Robbéweg 27 in Gorinchem. Een aantal inwoners uit de gemeente Gorinchem is uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Wie niet is uitgenodigd maar we graag wil meepraten kan één van de 10 wildcards bemachtigen. Stuur daarvoor voor dinsdag 13 juni een motivatie naar welkom@go2032.nl.

In juni 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om een lange termijn visie voor Gorinchem te maken (GO2032). In de visie staat welke koers Gorinchem wil varen naar 2032 toe. Op basis daarvan zal de stad keuzes moeten maken en actie moeten ondernemen om deze kansen te realiseren. Ook deze zijn in de visie opgenomen.

In de afgelopen maanden zijn veel gesprekken en bijeenkomsten geweest met inwoners van de stad, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de regio. Zij hebben aangeven hoe Gorinchem zich in de toekomst kan ontwikkelen om een leefbare stad te blijven. De eerste versie van de Visie wordt gepresenteerd op het Stadmakers event.

Label:

GO2032