• Dagelijks wordt er door de gemeente en politie gecontroleerd of het op de Wilhelminalaan wel allemaal netjes aan toe gaat.

    Egbert Egberts

Wilhelminalaan onder de loep

GORINCHEM De fractie van Gorcum Actief heeft bij de gemeente tijdens de raadsvergadering aan de bel getrokken over de verloedering en vervuiling van de omgeving bij de winkels aan de Koningin Wilhelminalaan, die voornamelijk veroorzaakt zouden worden door winkeliers.

door Egbert Egberts

Fractievoorzitter Everdien Hamann meldde zelfs tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 21 februari dat bewoners die er wat van zeiden 'bedreigd werden door enkele ondernemers'. Ze stelde vragen wat de gemeente en politie aan deze problemen wilden gaan doen en of maatregelen als het plaatsen van camera's daar wellicht toe zou kunnen doen om één en ander tegen te gaan. Verantwoordelijk wethouder Joost van der Geest, die goed op de hoogte bleek te zijn van de actuele situatie, gaf aan dat het winkelgebied maar ook andere delen in de Haarwijk waar dit speelt de volle aandacht hebben van de gemeente en de politie. 

,,Een aantal ondernemers bleek niet in het bezit te zijn van een contract met een vuilnisophaalbedrijf. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze laten afvoeren van hun afval. Daar is men op aangesproken en zo nodig zullen we dit nogmaals doen. Wat betreft het bij de ondergrondse containers zetten van bedrijfsafval: we zijn daar alert op, maar om iemand te kunnen bestraffen moet deze op heterdaad worden betrapt. Cameratoezicht is niet aan de orde, dat heb ik nagevraagd, omdat daarvoor de aanleiding niet zwaar genoeg is."

Van der Geest gaf aan dat er dagelijks door de gemeente wordt geveegd. Ook wordt het eventuele vuil dat bij de ondergrondse containers staat extra geruimd. Bij vermoeden van misstanden vindt controle door handhavers plaats. Waar nodig wordt ook opgetreden. 

,,De gemeente gaat op zaterdag 23 maart in de buurt van de Koningin Wilhelminalaan een tijdelijke milieustraat inrichten, waar bewoners hun huisvuil gescheiden kunnen aanbieden, zoals grof afval. Dit als service aan de inwoners, maar ook om hen attent te maken hoe wij werken." Van der Geest hoopt daarbij ook het probleem van zwerfvuil en aan de weg zetten van afval tegen te gaan. Pas in het uiterste geval wat betreft dumpen van afval in de omgeving Koningin Wilhelminalaan, als de tot dan ingezette middelen niet blijken te helpen, bekijkt de wethouder wat er verder nog mogelijk is om dit probleem aan te pakken.  

CAMERA'S Gemeenten mogen camera's op openbare plaatsen hangen om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het cameratoezicht door gemeenten. Belangrijke voorwaarden zijn dat onder andere minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken om de openbare orde te handhaven. De inzet van camera's staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat. Bovendien moet de gemeente mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes. De gemeente mag de camerabeelden ook niet langer dan 4 weken bewaren. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan mogen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen. De gemeente moet een 'data protection impact assessment' (DPIA) uitvoeren. Dit is een onderzoek waarbij vooraf de impact wordt bepaald van het verwerken van persoonsgegevens.