Woudrichems debat over aantal vluchtelingen

WOUDRICHEM Niet alleen Gorinchem houdt zich bezig met het vluchtelingenvraagstuk. Ook in omliggende gemeenten is/wordt hierover gesproken. De gemeente Woudrichem stevent net als Gorcum af op een politiek debat. Dat zal vooral over het aantal vluchtelingen gaan. Het gemeentebestuur heeft richting het COA aangegeven dat de opvang van maximaal driehonderd vluchtelingen bespreekbaar is. De asielorganisatie heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van het buitendijks bedrijfsterrein aan de Hoge Maasdijk. Het terrein zou opvang kunnen bieden aan zeshonderd vluchtelingen. Volgens het college overstijgt dat de draagkracht van de inwoners. Dat B&W het COA begin dit jaar zelf op deze locatie heeft gewezen, toont wel aan dat zij welwillend is om gehoor te geven aan de oproep, die ook van het Rijk komt. Van 1999 tot 2003 lag er een asielboot in de Afgedamde Maas die onderdak bood aan ongeveer 250 vluchtelingen. ,,Bij deze aantallen wordt de draagkracht van de gemeenschap niet overvraagd en kunnen asielzoekers rekenen op ons aller inspanningen om hun verblijf zo positief mogelijk te laten verlopen", zo is te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Tijdens de laatste raadsbijeenkomst bleek dat daar verschillend over wordt gedacht hetgeen aan het einde van de maand uitmondt in een debat.

De asielboot is volgens het COA geen optie meer. Zij zoekt liever een locatie aan de wal. Ook de gemeente Werkendam heeft al geruime tijd contact met het COA naar aanleiding van een brief van voormalig staatssecretaris Fred Teeven of gemeenten de helpende hand kunnen reiken. ,,We hebben geantwoord dat we mee willen werken. Het onderzoekstraject loopt dus al. Omdat het een prangend vraagstuk is geworden zou het in een stroomversnelling terecht kunnen komen", aldus een woordvoerster van de gemeente. De gemeenteraad kwam gisteravond voor het eerst na het zomerreces bijeen, maar dat betrof een extra raadsvergadering over bestuurlijke samenwerking met Aalburg en Woudrichem.

De gemeenteraad van Giessenlanden sprak donderdagavond kort over het vluchtelingenvraagstuk. De gemeentevoorlichtster laat weten dat het college nadenkt over de mogelijkheden voor opvang maar dat die beperkt zijn omdat het COA op zoek is naar grotere locaties.