• Cees vd Wal

Zonnepark voor energie neutrale zuivering van afvalwater

GORINCHEM Het eerste zonnepark van Waterschap Rivierenland is dinsdag 30 januari officieel geopend. Het zonnepark, bestaande uit 2.700 zonnepanelen, is aangelegd op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gorinchem-Oost. Dankzij zonne-energie kan deze zuivering binnenkort energieneutraal zuiveren. De komende jaren gaat het waterschap nog meer zonneparken op rioolwaterzuiveringsterreinen realiseren. Een logische keuze, aangezien maar liefst 75% van de energie die het waterschap gebruikt nodig is voor het zuiveren van afvalwater.

Heemraad Hennie Roorda sprak tijdens de bijeenkomst met wethouder Arjen Rijsdijk van de gemeente Gorinchem. De gemeente doet zo veel mogelijk om de uitstoot van CO2 te reduceren, zoals bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijk in Dalem waar huizen niet op het gas zijn aangesloten. Tevens sprak Hennie Roorda met een van de bedenkers van de AquaBattery. Dit is een batterij die werkt op water en waarmee duurzame energie opgeslagen kan worden. Ideaal dus bij een overschot aan opgewekte zonne-energie. Het waterschap overweegt om een pilot uit te voeren met dit innovatieve product en stelt samen met andere partijen financien beschikbaar. De test met AquaBattery zal dan op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gorinchem-Oost plaatsvinden.
Omdat het waterschap tegenwoordig gebruik maakt van eigen drones voor o.a. het uitvoeren van inspecties, werd door een drone het gereedschap aangevlogen voor het symbolisch vastschroeven van het laatste zonnepaneel. Dit werd gedaan door directielid Jacob Knoops, wethouder Arjen Rijsdijk, voorzitter Fré Vorselaar van de Commissie Waterketen en Helga van Leur, ambassadeur van weer, klimaat, duurzaamheid.
Net zoals andere overheidsinstanties heeft het waterschap de opgave gekregen om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld en het milieu niet schaden, zoals zonne- en windenergie. Het waterschap heeft de ambitie om al in 2030 volledig energieneutraal te werken. Daarnaast wil het waterschap al in 2020 40% van de energie duurzaam opwekken. Met de realisatie van het zonnepark wordt, samen met de al geplande Energiefabrieken, de doelstelling van 40% duurzame energie in 2020 bereikt.