Symposium Alzheimer Nederland

GIESSENBURG In De Til in Giessenburg vindt 14 november het jubileum-symposium ter gelegenheid van 25 jaar afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland plaats. De bijeenkomst heeft als onderwerp: Samen werken aan een dementievriendelijke regio. Tijdens het symposium wordt een achttal boeiende workshops gegeven. Wie zich aanmeldt bij Drechtsteden@Alzheimer-nederland.nl ontvangt als eerste het volledige programma.