• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Zorgen om aantal parkeerplekken

GORINCHEM Een aantal Gorcumse fracties maakt zich zorgen om het aantal parkeerplekken in de binnenstad. De plekken die door herinrichting van de Groenmarkt zijn verdwenen, zijn er niet elders bij gekomen.

Met de herinrichting van de Groenmarkt verdwijnen er in de binnenstad enkele parkeerplekken. Renate van Maaren (Stadsbelang) vroeg daarom om een toezegging van het college van burgemeester en wethouders dat één plek minder in de binnenstad één plek meer betekent aan de rand van de stad. ,,Dit is ons eerder gegarandeerd, maar we kunnen het in de informatiebrief nergens terugvinden. Kan het college alsnog garanderen dat het netto aantal parkeerplaatsen in Gorinchem niet zakt?"

Die garantie kreeg ze niet van wethouder Arjen Rijsdijk. De wethouder legt uit dat er met bomen, fietsenstallingen en grotere parkeervakken gekozen is voor een enorme kwaliteitsimpuls. De parkeerplekken die daardoor verdwijnen worden voor nu opgevangen door winkeliers in de parkeergarages te laten parkeren. ,,De parkeergarages zijn overdag nooit vol en ondernemersvereniging Hartje Gorkum kon daarmee instemmen", aldus Rijsdijk.

Voordat ook het Eind op de schop gaat en ook daar parkeerplekken verdwijnen, wil de wethouder eerst de parkeerevaluatie afwachten waarin de raad haar zegje mag doen over het gewenste aantal parkeerplekken voor bezoekers, voor bewoners en het aantal parkeervergunningen. ,,Er worden ook allerlei nieuwe woningen gebouwd in de binnenstad. Dat heeft allemaal invloed op de parkeerbalans. Daarom is die parkeerevaluatie belangrijk."

De herinrichting van de Groenmarkt wordt wel gewoon doorgezet. ,,De parkeerplekken die daarbij verdwijnen vangen we dus voorlopig op door de winkeliers in de parkeergarage te laten parkeren."