• Hans van Mourik
  • Hans van Mourik
  • Hans van Mourik
  • Hans van Mourik

Multifunctionele Jeu de Boulesbaan in Wijdschild

GORINCHEM De Jeu de Boulesbaan in Wijdschild is vrijdag 7 april officieel in gebruik genomen. Wethouder Hans Freije, Ans Verkerk (wijkcontactpersoon gemeente) en Peter van Straaten (wijkbewoner van wijdschild) verrichtten symbolisch met een eerste worp de opening van de multifunctionele baan. Daarna lieten Jobbi Schefferlie en Marcha Nuijten, spelers in de nationale selectie jeugd NJBB tijdens de opening een demonstratie zien.

De baan is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Gorinchem, bewoners van Wijdschild en de commissie Burgerinitiatieven. Wethouder Hans Freije noemde de tot standkoming van de baan een mooi voorbeeld hoe de burgerparticipatie heeft gewerkt.

De baan ligt tussen de Poterne en Rondeel. De bewoners hebben goed nagedacht over de baan. Andere sporten en spellen kunnen ook uitgevoerd worden, zoals voetbal, hockey, volleybal, stoepranden en badminton. Er zijn ook knikkerpotjes gemaakt. Mensen met een handicap kunnen met rolstoel de baan betreden. Bovendien zijn er twee comfortabele banken geplaatst.