Nieuwe sportvelden voor Gorinchem

GORINCHEM De gemeente gaat nieuwe sportvelden aanleggen bij sportverenigingen in Gorinchem die velden te kort komen. Dat besloot het college van b&w deze week door middel van het vaststellen van de 'Beleidsregel aanleg Sportvelden'. Uitgangspunt daarbij is dat de velden noodzakelijk moeten zijn. Of dit zo is, gaat de gemeente beoordelen op basis van de normen voor veldbehoefte van de landelijke sportbonden én de criteria die in de beleidsregel staan. In het kader van milieu en duurzaamheid, is in de beleidsregel ook opgenomen dat bij de aanleg van nieuwe sportvelden bestaande materialen waar mogelijk worden hergebruikt.

Wethouder Sport Hans Freije: ,,Dit besluit is een mooie stap voor de breedtesport in Gorinchem. We maken ons er als college, samen met de sportvereningen, sterk voor dat sport voor iedereen toegankelijk is. Voldoende en kwalitatief goede buitensportvelden zijn daarbij dan wel een vereiste. De nieuwe beleidsregel gaat ons en sportend Gorinchem daarbij helpen."

In november 2015 heeft de gemeenteraad van Gorinchem een motie aangenomen om een lang gekoesterde wens van GVV Unitas voor een kunstgrasveld te steunen. Naar aanleiding van die motie heeft de gemeente algemene regels opgesteld voor eventuele aanleg van nieuwe buitensportvelden in de 'Beleidsregel aanleg sportvelden. Daarmee wil de gemeente aan alle buitensportverenigingen duidelijkheid geven hoe zij omgaat met verzoeken voor uitbreiding of vervanging van de buitensportvelden. Daarbij geldt dat de aanvragen voor alle verenigingen op dezelfde manier worden behandeld.

Er zijn in Gorinchem drie buitensportverenigingen waarvan bekend is dat ze een tekort hebben aan velden: de voetbalverenigingen GVV Unitas en GJS en de hockeyvereniging GHC Rapid. Bij GVV Unitas en GJS kan het capaciteitsprobleem worden opgelost door vervanging van één natuurgrasveld door kunstgras. Volgens de nieuwe beleidsregel legt de gemeente deze nieuwe kunstgrasvelden aan. Het streven is om nog deze zomer, voor het begin van het volgend sportseizoen de nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen.

Bij GHC Rapid is een uitbreiding van 2 naar 3 wedstrijdvelden noodzakelijk. Aan de voorbereidingen voor de aanleg van een derde wedstrijdveld wordt al geruime tijd gewerkt. Rapid en de gemeente gaan in nauw overleg verdere afspraken maken over de gevolgen van de nieuwe beleidsregel voor dit proces dat inmiddels in een vergevorderd stadium is.

Op 7 juli a.s. staat het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen op de agenda van de gemeenteraad. Om eventuele aanleg van kunstgrasvelden nog deze zomer voor het nieuwe sportseizoen mogelijk te maken, start de gemeente alvast met de planvoorbereidingen (bestek en aanbesteding) voor de nieuwe kunstgrasvelden bij Unitas en GJS.

Fotobijschrift:

In november 2015 heeft de gemeenteraad van Gorinchem een motie aangenomen om een lang gekoesterde wens van GVV Unitas voor een kunstgrasveld te steunen.