Op weg naar een positief sportklimaat

GORINCHEM In 2015 heeft de sportwereld van Gorinchem uitgebreid stilgestaan bij het effect van een positief sportklimaat. Met een inspirerende voorstelling in de Nieuwe Doelen zijn de sportverenigingen door de beweging Positief Coachen geënthousiasmeerd en gestimuleerd om met dit thema aan de slag te gaan. In 2016 gaan zes sportverengingen daadwerkelijk aan de slag met een Positief Sportklimaat door de methode Positief Coachen eigen te maken.

Dat er een behoefte ligt bij de vereniging om te gaan werken aan een positief sportklimaat bleek al uit de uitverkochte voorstelling, maar dat was pas het begin. In 2016 gaan namelijk 6 verenigingen daadwerkelijk aan de slag met dit Positief Sportklimaat. Unitas, GKV Enomics, Achilles, SVW, GOBA en GJS zijn de moedige verenigingen, die met ondersteuning van de beweging Positief Coachen en Gorinchem beweegt, gaan werken aan deze cultuuromslag.

Inmiddels zijn de eerste theatrale lezingen voor begeleiders, trainers en bestuursleden gestart. Met deze lezingen wordt de visie van Positief Coachen gedeeld. De komende periode gaan deze vereniging samen met hun leden een proces in richting een positief sportklimaat. Met workshops worden begeleiders, trainers en bestuursleden gecoacht en getraind zodat ze met de juiste kennis aan de slag kunnen. Uiteindelijk hopen de verenigingen deze cultuuromslag te maken, want dit is iets waar je binnen een vereniging samen mee aan de slag moet.

Positief coachen betekent: de focus leggen op plezier en het zelfvertrouwen van kinderen en vrijwilligers. Hiermee wil Gorinchem Beweegt een positieve cultuur in de sport creëren. Want in zo'n cultuur komen incidenten minder vaak voor, verbeteren de sportprestaties, krijgen sportclubs meer vrijwilligers en haken minder pubers in de sport af. Daarnaast heeft het een positief effect buiten de sport op overgewicht bij kinderen, schoolprestaties, overlast op straat, etc. Allemaal resultaten die het leuker maken om bij een vereniging te sporten.

Uiteraard is dit een thema wat nooit uitontwikkeld is. Om dit te borgen en structurele aandacht te blijven geven is er een platform Positief Coachen ontwikkeld. In dit platform gaan de verenigingen samen dit initiatief verder doorontwikkelen. Uiteraard zijn andere sportverengingen in de toekomst van harte welkom om aan te sluiten.