• gpfoto/Jan Noorlandt

    gpfoto/Jan Noorlandt

UPDATE: Doek valt definitief voor Champions Cup

GORINCHEM Duizenden zaalvoetbalfans uit de regio moeten het de komende kerstvakantie zonder Champions Cup doen. De Proxsys Champions Cup (PCC) gaat definitief niet door. Ondanks diverse gesprekken tussen de organisatie van het zaalvoetbaaltoernooi, de gemeente, zaalvoetbalvereniging Jogadores en Stichting Gorcumse Sportaccommodaties (SGS) is er bij de PCC-organisatie onvoldoende draagvlak om de twintigste editie van het zaalvoetbaltoernooi door te laten gaan.

,,In een uiterste poging om het toernooi toch doorgang te laten vinden, hebben we een voorstel gedaan aan SGS en zaalvoetbalvereniging Jogadores", laat James Moerkerken, secretaris van de PCC, namens het bestuur van het zaalvoetbalevenement in een persbericht weten. Het voorstel van het bestuur van de PCC om alle sponsors, zowel die van de Champions Cup als de externe bordsponsors, goed zichtbaar te tonen door middel van een videopresentatie werd in eerste instantie goed ontvangen.

Echter, kort na het uit elkaar gaan van de partijen werd dit voorstel alsnog verworpen door zaalvoetbalvereniging Jogadores. De zaalvoetbalvereniging die haar trainingen en thuiswedstrijden in De Oosterbliek heeft, blijft erbij dat de uitlatingen van hun sponsors goed zichtbaar moeten blijven tijdens het toernooi. De zaalvoetbalvereniging ziet geen enkele reden om tijdens het twee weken durende zaalvoetbaltoernooi af te zien van de contractuele afspraken die zij daarover hebben gemaakt met SGS. ,,De optie om de sponsors van Jogadores een voor een te benaderen om het compromis (de videopresentatie) te bespreken werd door de zaalvoetballers van tafel geveegd", aldus Moerkerken.

In het persbericht laat het bestuur van het toernooi weten dat SGS in hun ogen een onbetrouwbare partner is. ,,Het bestuur van de Champions Cup heeft telkens weer initiatief genomen richting de SGS, maar elke keer werden wij teleurgesteld. Afspraken, ook die richting wethouder Hans Freije, werden gewoonweg niet nagekomen. We hopen dat de mensen inzien dat we er alles, maar dan ook echt alles, aan gedaan hebben om de Champions Cup door te laten gaan. Tot onze grote spijt en teleurstelling is dat niet gelukt."

REACTIE SGS ,,Als SGS hebben wij alle gangbare opties om de Champions Cup doorgang te laten vinden zorgvuldig overwogen", legt Rob Koster namens de SGS uit. ,,Dinsdagmiddag hebben wij van de secretaris van de Champions Cup bericht gekregen dat zij niet ingaan op het aanbod, ondanks de korting die is aangeboden voor de zaalhuur. Ik vind het heel teleurstellend dat hiermee een stukje "city marketing" voor de stad Gorinchem verloren gaat, en ik wil benadrukken dat er met deze beslissing alleen maar verliezers zijn. In mijn ogen heeft het bestuur van de Champions Cup alleen vanuit eigen belang gehandeld, en daarbij geprobeerd om de SGS en Jogadores CF de zwarte piet toe te spelen. Als SGS vind ik dat wij correct hebben gehandeld, waarbij wij de contracten met verenigingen respecteren. Om deze reden heb ik ook nergens spijt van, maar overheerst wel de teleurstelling", aldus Koster.

'ONBETROUWBARE MAN' Kees van Willigen, voorzitter van de Champions Cup, reageert fel: ,,Nadat dinsdagmiddag het bericht van onze secretaris naar de SGS is verstuurd, is in korte tijd betrouwbare informatie direct weer op straat komen te liggen. Dit bewijst maar weer dat de SGS een onbetrouwbare partner en Rob Koster een onbetrouwbare man is."

,,Vanaf het begin dat er gesprekken gevoerd werden over een mogelijke oplossing, zijn wij als organisatie van de Championscup tegengewerkt. Ondanks verwoede pogingen in bemiddelen van Martin Klop, maar ook van wethouders Freije en Doodkorte namens de gemeente Gorinchem, moeten wij definitief duizenden zaalvoetballiefhebbers teleur gaan stellen in deze regio. Ik ben verbijsterd door het amateurisme van de SGS en de houding van zaalvoetbalvereniging Jogadores CF in dit verhaal. Dankzij een klein groepje mensen verliest Gorinchem de Champions Cup", verzucht Van Willigen.

Uitzicht op betere tijden is er vanuit het kamp van de Champions Cup dan ook niet. ,,Met deze onbetrouwbare mensen willen wij geen gesprekken meer voeren, en aan een vervolg gesprek met Rob Koster hebben wij ook geen behoefte", aldus Van Willigen. Of het een unanieme beslissing was vanuit de organisatie van de Champions Cup wilde Van Willigen niet zeggen.

Label:

Champions Cup