• Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem): 'Altijd bereid voor een goed gesprek'

    Tim Hartman

'Gezond verstand en aanpakken'

GORINCHEM ,,Democraten Gorinchem onderscheidt zich op de manier van handelen. We zijn niet beperkt door een ideologie en hoeven ons alleen te verantwoorden naar de stad. Gezond Gorcums verstand, een goed Gorcums gesprek en aanpakken. Geef ons de kans."

Door Tim Hartman

Pierre Schefferlie is de kapitein op een nieuw lokaal schip: Democraten Gorinchem, met maar liefst achttien kandidaten op de lijst. ,,Mooi om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de stad."

Waarom een nieuwe (lokale) partij nodig was? ,,De overheid vraagt steeds meer verantwoordelijkheden van de inwoners. Des te vreemder is het dat het politieke systeem in Gorinchem beperkt werd voor mensen met een lidmaatschap van een landelijke partij. Wij zeggen: zet ook de politiek open voor de mensen uit de stad. Wij vertegenwoordigen met Democraten Gorinchem mensen die landelijk op allerlei partijen stemmen. Die onderlinge verschillen gebruiken wij om te zoeken naar de beste oplossingen."

Naast Gorcum Actief en Stadsbelang dus een derde lokale partij. ,,Eigenlijk vind ik dat er alleen maar lokale partijen moeten zijn. Stel je voor: vijf lokale politieke partijen, van elke smaak eentje. Christelijke partijen zouden ook een lokale partij kunnen vormen. Om de problemen met de Banneweg op te lossen, heb je geen ideologie nodig: gewoon Gorcums goed verstand, een goed Gorcums gesprek en daadkracht."

BOUWSTENEN Democraten Gorinchem kent drie bouwstenen waaraan de partij alles toetst: ,,Draagt het bij aan vrijheid (geen regels die niet nodig zijn)? Draagt het bij aan de betrokkenheid van mensen? En biedt het kansen voor de ontwikkeling van talent en initiatieven uit de stad? Mensen in de stad moeten zin krijgen om samen te werken met de gemeente", vindt Schefferlie. De partij geeft daarbij prioriteit aan zorg, mobiliteit en duurzaamheid.

MOBILITEIT ,,Zowel op de weg als qua digitale mobiliteit lopen we vast. Mobiliteit is al jarenlang een irritatiepunt. Laten we ophouden de indruk te wekken alles op te lossen. Laten we één keer bekijken welk budget we hebben en wat we kunnen doen. Maar wel in de goede volgorde. De Visie van de Stad streeft naar 40 duizend inwoners. Hoe kan je dat doen als je als stad de bereikbaarheid niet op orde hebt? Wij willen een veto uitspreken om het streven naar 40 duizend inwoners te stoppen tenzij er gelijktijdig zicht is op betere bereikbaarheid en vermindering van de parkeerdruk. Eerst de bereikbaarheid op orde, daarna groeien."

DUURZAAMHEID ,,Het is wonderlijk dat Gorinchem na acht jaar met GroenLinks in het college nog steeds onderaan alle duurzaamheidslijstjes bungelt. Als je een plan hebt op basis van duurzaamheid moet je in contact komen met een energiecoach en niet met iemand die jou de belemmeringen weergeeft. Duurzaamheid is een samenspel tussen gemeente, ondernemers en inwoners. En daar is geld voor nodig."

Schefferlie benadrukt dat zijn partij altijd klaar staat voor een goed gesprek. ,,Democraten Gorinchem gaat ook inloopspreekuur houden. We willen met de stad in gesprek en willen mensen meer met elkaar in gesprek krijgen. Daarom willen we ontmoetingsplekken in de stad creëren. Als we de kans krijgen."

EN VERDER...

* Praktische tips uit het manifest Hugo Borst gebruiken. ,,Bijvoorbeeld: als de mantelzorger aan de bel trekt, gaan we eerst hulp leveren en daarna pas kijken of het echt nodig was. Eerst helpen, daarna naar de regels kijken. Je hebt op oudere leeftijd geen tijd voor bureaucratie."

* Portefeuille erfgoed. ,,Gorinchem moet de parels koesteren en overdragen aan volgende generaties. Bewoners zelf zijn het visitekaartje van de stad en moeten we welkom heten in eigen stad."

* Gorinchem als creatieve theaterstad. ,,Een stad die podium biedt voor eigen talent met zo nu en dan 'triggers' van buitenaf die laten zien hoe mooi theater is."