'Het wordt een spannende raadsperiode voor cultuur in Gorinchem'

GORINCHEM De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart. Tot die tijd behandelt De Stad Gorinchem elke week een thema. Wat speelt er rondom dat thema en welke vraagstukken spelen er voor de toekomstige gemeenteraad? Deze week het thema 'uit/cultuur'.

door Tim Hartman

 

Huis van Inspiratie, Spreekkamer van de Stad, Stadspodium en Cultuureducatie. Het zijn de vier pijlers van het 'Toekomstbeeld Cultuur' dat de gemeente in 2013 opstelde om een zo breed mogelijk cultureel aanbod te behouden ondanks forse bezuinigingen. We behandelen twee van die pijlers: het Huis van Inspiratie en het Stadspodium.

 

HUIS VAN INSPIRATIE Binnen het Huis van Inspiratie werken culturele partners zoals het Gorcums Museum, de Limonadebrigade en de bibliotheek samen om gezamenlijk culturele activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk binnen één (of meerdere) fysiek huis/huizen, een culturele broedplaats waar kruisbestuiving tussen de verschillende partners plaatsvindt. ,,Die samenwerkingsverbanden zie je overal", zegt beleidsmedewerker Rosita Hak, die de geboorte van het Huis van Inspiratie meemaakte. ,,Waarin wij als Huis van Inspiratie voorop lopen, zijn de gezamenlijke activiteiten. Bij het Winterfestijn hebben alle partners van het HvI samengewerkt en activiteiten bedacht. Daar zijn we trots op."

 

Want inderdaad, steeds meer zijn er gezamenlijke activiteiten van het Huis van Inspiratie. Projectleider Addie de Hoop looft de energie vanuit de stad: ,,De gemeente zorgt voor randvoorwaarden, de financiële middelen, de rest doet de stad."

Toch zijn de partners nog altijd niet gevestigd in een fysiek pand: ,,Dat zou de herkenbaarheid vergroten", denkt De Hoop. Hak vult aan: ,,Zie het als een supermarkt. Je gaat er heen voor de hagelslag, maar je komt thuis met allerlei andere boodschappen. In een Huis van Inspiratie moet je worden bevangen door creativiteit en energie. Nu hebben we nog niet één pand, maar mede door kwartiermaker Inge Thoes wordt er wel gewerkt aan een gezamenlijk programma."  

De stip op de horizon voor het Huis van Inspiratie is duidelijk: zeven dagen in de week altijd iets te doen op één locatie in de binnenstad. Dat lijkt ambitieus aangezien de afgelopen raadsperiode de ontwikkelingen rondom het HvI moeizaam op gang kwamen. ,,Dat is logisch", vindt Hak. ,,Toen ik beleidsmedewerker cultuur werd, moesten we zes ton bezuinigen. Nu zijn we juist weer aan het bouwen. Ik ben ondanks de beperkte middelen best trots op wat we bereikt hebben."

 

DE VIJF ZINNEN Trots heerst er ook in theater De Vijf Zinnen, voorheen De Nieuwe Doelen, waarvan de stichting de afgelopen raadsperiode failliet ging. De gemeenteraad sprong destijds bij om het lopende theaterseizoen in 2016 af te maken, waarna het Rotterdamse Drijver en Partners tijdelijk de exploitatie van het theater aan de Haarstraat voor zijn rekening nam. Toen ook die er mee stopte, riep wethouder Eva Dansen inwoners op om een vrijwillig bestuur te vormen en 'reuring' te brengen. Jos Huibers deed dat, samen met vijf anderen. Zij zouden twee jaar lang, tot het eind van 2018, het theater open moeten houden voor met name sociaal-culturele activiteiten. ,,Dat was onze opdracht, maar we wilden meer doen. We wilden aantonen dat er behoefte is aan een bruisend centrum in de stad." Of dat lukt? ,,Steeds meer krijgen we de vraag of verenigingen het podium of de zaal mogen gebruiken. Het kost tijd, maar steeds meer weet men ons te vinden."

 

REALITEITSZIN Toch is Huibers ook realistisch, zo'n theater op zichzelf behouden zonder al te veel subsidie is haast ondoenlijk. ,,Aan de ene kant is er de gedachte: het is een fantastische schouwburg, een heel mooie en nostalgische zaal met rood pluche. Daar moet je trots op zijn. Aan de andere kant leven we in een andere tijd waarin je multifunctioneel moet denken op gebied van cultuur. Dan heb je het over een 'Cultuurhuis' met bijvoorbeeld ook partners van het Huis van Inspiratie. Dit pand is daar niet voor geschikt. De realiteitszin om de energie samen te voegen is er, maar met een zekere spijt dat deze schouwburg dan moet verdwijnen. Het wordt een spannende raadsperiode voor cultuur in Gorinchem waarin een hoop nieuwe vraagstukken zullen opduiken."

 

Datzelfde geldt voor het Huis van Inspiratie: ,,We hebben een gemeenteraad met ambitie nodig", vindt Hak. ,,Alleen dan kunnen we de ambities van het Huis van Inspiratie waarmaken. Je moét investeren." De Hoop: ,,Tegelijkertijd moeten wij als HvI laten zien dat we niet alleen praten, maar ook dingen doen."

Hak: ,,We moeten net als het theater laten zien dat we met beperkte middelen een mooi programma neer kunnen zetten. Over vier jaar staat er ergens een huis, klein of groot, waarin culturele partners onder één dak of meerdere daken in de binnenstad zitten: een bruisend cultureel hart. Wij weten waar we naar toe willen, maar dan hebben we een gemeenteraad met ambitie nodig." 

REACTIES POLITIEKE PARTIJEN:

Aan elke lijsttrekker stelden we de vraag: wat is voor uw partij het belangrijkste speerpunt/vraagstuk bij dit thema?

Lennert Onvlee (CDA): Samen met verenigingen en bedrijven wil het CDA blijven bouwen aan cultuur en evenementen; groot en klein, nieuw en bestaand. Jullie laten Gorcum bruisen, de gemeente helpt mee.

Marjo Molengraaf (ChristenUnie-SGP): CU-SGP zet het accent op behoud van historie, cultuureducatie en ruimte om talenten te ontplooien. Uitgaan, evenementen en festivals passen bij de maat van de stad, zodat het levendig én leefbaar blijft.

Ilhan Tekir (D66: D66 wil alle Gorcumse kinderen vroegtijdig kennis laten maken met cultuur, omdat cultuur een inspiratiebron is voor iedereen. Kunst en cultuur geven Gorcumers de ruimte om zichzelf te ontplooien.

Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem): De komende vier jaar huurt de gemeente geen externe adviseurs in voor cultuurbeleid. Wij geloven in het talent van Gorinchem.

Everdien Hamann (Gorcum Actief): Gorcum Actief wil investeren in schouwburg De Nieuwe Doelen, het Gorcums Museum en de vestingwerken promoten vanuit de affuitloodsen. Festivals worden beter op elkaar afgestemd.

Rutger van Breemen (GroenLinks): GroenLinks staat voor een stad waar iedereen, jong en oud, kan (blijven) genieten van het moois dat Gorinchem rijk is: museum, kunst, theater, historie, verenigingsleven.

Jack Oostrum (PvdA): Samen met ondernemers wordt de aantrekkingskracht van de binnenstad verder ontwikkeld. Meer culturele educatie op scholen en theater de Vijfzinnen wordt een multifunctioneel gebouw voor sociaal-culturele verenigingen, educatieve activiteiten en voorstellingen. Evenementen en culturele initiatieven worden ondersteund en de Zomerfeesten worden weer een Gorcums feest.

Eva Dansen (SP): Cultuur in het onderwijs, in het leven en in het straatbeel moet je willen en de SP wil dit. Daarom zullen wij ons inzetten voor behoud van bibliotheek, onze musea en het realiseren van het Cultuurhuis.

Dick van Zanten (Stadsbelang): Naast de kleinere theaters 't Pand en Peeriscoop heeft Gorinchem behoefte aan een groter theater. Na een grondige renovatie van De Vijf Zinnen komt dit theater weer beschikbaar als theater en gemeenschapshuis.

Attie Mager (VVD): Gorinchem is een levendige stad met een ruim aanbod in cultuur en evenementen. De VVD laat alle initiatieven bloeien en ziet mogelijkheden in een lokaal cultuurfonds. Cultuureducatie is een speerpunt.

Wim de Visser, lijsttrekker van Jezus Leeft, heeft geen input geleverd namens zijn partij.