• Marjo Molengraaf (ChristenUnie-SGP): 'We zijn de enige partij die vier jaar lang in dezelfde samenstelling in de raad zat'

    Tim Hartman

'Op CU-SGP kunt u vertrouwen'

GORINCHEM ,,ChristenUnie-SGP is een fractie die bewezen betrouwbaar en stabiel is en heeft concrete plannen voor Gorinchem. Met CU-SGP krijgt Gorinchem continuïteit en stabiliteit."

Door Tim Hartman

Marjo Molengraaf is lijsttrekker van ChristenUnie-SGP en maakt zich op voor haar vierde gemeenteraadsverkiezingen. De CU-SGP zat de afgelopen vier jaar in de coalitie. ,,En", voegt Molengraaf meteen toe. ,,We zijn de enige partij die vier jaar lang in dezelfde samenstelling in de raad zat. Mensen kunnen ons vertrouwen."

ZWEMVAARDIGHEID CU-SGP zet zich sinds het afschaffen van het schoolzwemmen in voor een goede zwemvaardigheid voor alle kinderen. ,,In deze omgeving moet elk kind kunnen zwemmen", vindt Molengraaf. ,,Ik snap dat ouders zelf de verantwoording moeten nemen, maar financieel en organisatorisch is dat soms lastig." Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat een kwart van de leerlingen de basisschool verlaat zonder zwemdiploma. ,,We moeten niet alleen monitoren, maar ook plannen ontwikkelen. Dat kan in samenwerking met Gorinchem Beweegt, scholen en het zwembad. Het gaat niet alleen om veiligheid, ook om het sociale. Denk aan kinderfeestjes: 'Ik verklap nog niet wat we gaan doen, maar neem je zwemspullen mee'. We moeten kinderen daar niet bij voorbaat voor uitsluiten."

LINGEOEVER De CU-SGP ziet tevens kansen bij de herontwikkeling van de westoever van de Linge, daar waar het bedrijf JéWé nu is gevestigd. ,,Bij herontwikkeling van dat gebied zien wij kansen voor wonen, maar ook voor het Cultuurhuis", zegt Molengraaf. ,,De zoektocht naar een locatie daarvoor loopt nu dood. Wij zeggen: staar je niet blind op de binnenstad. Er zijn daar niet veel opties. CU-SGP vindt het tijd voor een pas op de plaats. De Vijfzinnen loopt nu goed, neem geen overhaaste beslissingen. Een Cultuurhuis aan de Linge is voor ons een nieuwe denkrichting: een plek voor theater, bibliotheek, artotheek én ruimte voor parkeren. Wat CU-SGP betreft een veelbelovende ontwikkeling waarvoor het de moeite waard is om geduld te bewaren."

VIER PILAREN In het algemeen bouwt CU-SGP op vier pilaren: sobere financiering, mobiliteit, sociaal en duurzaamheid. ,,Qua financiering zeggen wij: laten we de zwarte cijfers behouden. Geen gekke dingen doen nu er financieel wat meer ruimte is. We moeten beseffen dat er vooral incidenteel geld is binnengekomen. Als we dat uitgeven is het ook weer weg. Voor mobiliteit en duurzaamheid liggen er enorme uitdagingen, daar willen wij het geld voor gebruiken. Fietsers en wandelaars krijgen voorrang. Er zijn investeringen nodig voor het Fietsplan, de rondweg Gorinchem-Noord, de Concordiabrug én we grijpen terug op de fietsbrug. Fietsers en auto's moeten elkaar niet steeds kruisen, dát is het probleem. Op gebied van duurzaamheid willen we gasloos bouwen en oude woningen CO2-neutraal maken. Daar moeten we met elkaar en samen met woningcorporatie Poort6 aan werken."

EN VERDER...

* Sportbus. ,,Gorinchem is langgerekt. In het donker fietsen van Oost naar West is niet gewenst. Voor wie zou een sportbus nuttig zijn. Bij behoefte eventueel bemannen met vrijwilligers."

* Hbo op basis van werkgelegenheid. ,,Realistisch kijken. ICT, maritiem, zorg: daar zitten de grootste werkgevers in Gorinchem. Als je opleiding én werk in Gorinchem kunt bieden, houd je jongeren in Gorinchem."

* Omarmd wonen. ,,Mensen met elkaar verbinden. Ons programma heet 'Verbinden in vertrouwen'. Richt woningen en de openbare ruimte zo in dat mensen met elkaar worden verbonden."

* Fonds voor lokale journalistiek. ,,Als je het weer hebt over 'Verbinden in vertrouwen' is de pers noodzakelijk. Voor meer transparantie en vertrouwen hebben we de pers nodig. Controle is belangrijk. Daarnaast moet de gemeente ook zelf in begrijpelijke taal schrijven."