• Jack Oostrum (PvdA): 'Wij zijn het vertrouwen van de Gorcumer waard, dat hebben we altijd bewezen'

    Tim Hartman

PvdA: 'Vooruit door te investeren'

GORINCHEM ,,PvdA is de partij van volksvertegenwoordigers. Wij willen gevoed worden door de stad en regeren niet vanuit het stadhuis. PvdA Gorcum handelt vanuit de wijken. Alleen ga je het snelst, samen kom je verder. Samen met inwoners en andere politieke partijen. Vooruit door te investeren!"

Door Tim Hartman

Jack Oostrum was niet van plan om terug te keren in de politiek, maar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij toch lijsttrekker van de PvdA. Tussen 2002 en 2014 was Oostrum wethouder in Gorinchem: ,,Ik wil niet zeggen dat toen alles perfect was, maar toen zag ik de stad tenminste nog vooruit gaan ondanks noodzakelijke bezuinigingen. Nu zie ik Gorinchem alleen maar verloederen. Dat zie je aan het onderhoudsniveau en hoor je aan ontevreden mensen. De afgelopen jaren was het juist nodig om te investeren en dat gebeurde maar niet. Second opinion, nog eens kijken, wethouders die vertrokken, burgemeester die opstapte: politieke chaos. Dat doet mij pijn en dan begint het bij mij te jeuken."

CULTUUR Vooral cultuur heeft volgens Oostrum een hoge prijs betaald voor de bezuinigingen. ,,Er is te vaak en te lang gediscussieerd", vindt Oostrum. ,,Discussie is niet erg, maar uiteindelijk werden er vooral dingen beëindigd. Participatie is goed, maar je moet ook het lef hebben om na één inspraakronde te zeggen: dat gaan we doen. Door vrijwilligers komt dan het Theater de Vijfzinnen op gang, maar dat is niet dankzij de gemeente."

GORINCHEM BELEEFT Geïnspireerd op het succes van Gorinchem Beweegt, dat zich vanuit de gemeente inzet voor de breedtesport in Gorinchem wil de PvdA dan ook 'Gorinchem Beleeft' initiëren. ,,Culturele en muzikale initiatieven stimuleren en ondersteunen. Daar valt alles onder wat er in Gorinchem te beleven valt: exposities, festivals, etc. De samenleving in de stad wil samen dingen beleven. Daar willen we in investeren."

BUURTHUIZEN Voor de PvdA vormen buurthuizen de basis, zo legt Oostrum uit: ,,Wat mij het meest stoort, is dat er heel veel in het gemeentehuis wordt gedaan. Als het gaat over de Lingewijk, ga de Lingewijk in, gaat het over de Haarwijk gaat, ga de Haarwijk in. Buurthuiswerk is daarin heel belangrijk. Buurthuizen moet je in stand houden en flexibele en professionele ondersteuning bieden. De professionele medewerker die weet wat er leeft in de wijk en op basis daarvan dingen helpt organiseren."

Volgens Oostrum is het daarnaast ook belangrijk vrijwilligers het vertrouwen te geven. ,,De Bogerd is het mooiste voorbeeld. Kijk wat er kan ontstaan als je mensen kansen biedt. De Elzenhof is ook een mooi buurthuis, maar krijgen zij genoeg kansen iets te organiseren? Wat gebeurt er, welke hulp is er nodig: daar willen we in investeren. Maar ook sportverenigingen kunnen zich maatschappelijk breder inzetten. Dat zijn allemaal plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de basis voor een duurzame samenleving. Ons verkiezingsprogramma heet niet voor niets: 'Investeren in duurzaam Gorcum'."

VERTROUWEN De PvdA vraagt om het vertrouwen van de Gorcumers: ,,Zolang wij horen dat er mensen geen passende woning kunnen vinden, blijven wij gaan voor betaalbare woningen voor iedereen. Ook als we volgens de cijfertjes wél genoeg sociale woningbouw hebben. We zetten ons in voor de verkeersveiligheid van onze fietsende kinderen en de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking. Dat is geen kwestie van miljoenen, dat is een kwestie van mentaliteit! Wij zijn het vertrouwen van de Gorcumer waard, dat hebben we altijd bewezen."

EN VERDER...

* Investeren in dierenwelzijn. ,,Gratis hondenpoepzakjes en prullenbakken, geleidelijk invoeren van verbod op knalvuurwerk en de kinderboerderij krijgt een educatieve functie."