• Jan van Veen, voorzitter van GJS: 'Gebruik die accommodaties!'

    Tim Hartman

Samenwerken, het toverwoord voor sportclubs

GORINCHEM Met behulp van de beleidsvisie 'Kracht van Sport 2017-2021' werkt Gorinchem aan de missie 'Alle Gorcumers een leven lang actief'. Een van de pijlers in die visie is 'Sportruimte' waarin buitensportverenigingen worden uitgedaagd de accommodaties breder te gebruiken en binnensportverenigingen uitgedaagd worden de samenwerking op te zoeken om accommodaties efficiënt te gebruiken.

door Tim Hartman

Vanaf mei vorig jaar voerden binnensportverenigingen gesprekken met elkaar om die samenwerking op te zoeken. Onderzoek toonde aan dat verenigingen de tarieven van de sporthallen te hoog vinden en er een tekort aan capaciteit wordt ervaren. ,,Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat diverse verenigingen overeind blijven. Dat kan door het huren van kleine eenheden, maar ook door het huren van delen van zalen", aldus Henry de Cock, voorzitter van handbalvereniging Achilles.

Björn Bahlmann, voorzitter van GOBA, is het daar volledig mee eens: ,,Als de ene vereniging een derde zaal nodig heeft en de andere tweederde kun je elkaar helpen. Je wilt als vereniging je contributie niet verhogen omdat we inefficiënt bezig zijn." Bahlmann ervaart met GOBA capaciteitstekort en dat terwijl de basketbalvereniging weer groeiende is. ,,Dat betekent dat we ook weer meer ruimte nodig hebben. Voor basketbal is de Oosterbliek de enige geschikte hal qua belijning. Simpele oplossing zou zijn om de Hoefslag geschikt te maken voor basketbal. De Oosterbliek is voor ons echt geen prioriteit. Onze prioriteit is speelruimte."

VRIJWILLIGERS GOBA en Achilles vonden elkaar ook in het initiatief Let's Play Ball, waarbij de verenigingen samenwerkten met scholen. De Cock: ,,Ik ben geraakt door de gedachte dat kinderen niet meer in aanraking komen met sport. Als je lesuren kunt gebruiken voor sportclinics, maken de kinderen kennis met sport en krijg je als vereniging eventueel weer nieuwe aanwas. Als je efficiënter gebruik kunt maken van elkaars vrijwilligers, kun je deze clinics ook realiseren en uitbreiden naar bijvoorbeeld middelbare scholen. Samenwerken kan dus op verschillende gebieden."

BUITENSPORT Ook buitensportverenigingen zitten met elkaar om de tafel om te zoeken naar samenwerking. De verenigingen maakten voorheen gezamenlijk een vuist om het capaciteitstekort bij de gemeente aan te kaarten. ,,GJS, Unitas, GKV Enomics en Rapid hebben schitterende nieuwe kunstgrasvelden gekregen en daardoor is de noodzaak om samen te werken minder geworden", erkent GJS-voorzitter Jan van Veen. ,,Het eerste doel was om gezamenlijk een vuist te maken voor de velden, nu zijn we op zoek naar meer gemeenschappelijke thema's waarbij we concreet kunnen samenwerken." Individueel zijn de verenigingen wel druk bezig om accommodaties breder in te zetten. Ed Lightert namens Unitas: ,,Eerst deden we dat met vluchtelingen, die in onze kantine les kregen. Sinds kort zijn we begonnen met het 'Gezondheidscentrum Molenvliet', waarbij we een extra service bieden op gebied van sporten onder begeleiding. We gaan nu een vergunning aanvragen om een pilot voor drie jaar te starten, zodat ook niet-leden van Unitas er kunnen sporten. Onze velden worden ook gebruikt door scholen, dus er zijn al mooie stappen gemaakt."

SKG Ook GJS-voorzitter Jan van Veen wil graag stappen zetten in de vermaatschappelijking van Sportpark Dalem. ,,We gaan samenwerken met de Stichting Kinderopvang Gorinchem. Zij starten binnenkort met buitenschoolse opvang op het gebied van sport. Eerst drie dagen, later hopelijk vijf", aldus Van Veen, die het zonde vindt om de accommodaties overdag leeg te laten. ,,Waarom zou je de velden niet benutten? Datzelfde geldt voor scholen, die staan 's avonds ook leeg. Snap ik niets van. Gebruik die accommodaties!" Van Veen over de samenwerking tussen de buitensportverenigingen: ,,Ik ben er positief over gestemd, maar met enige scepsis. De concretisering zal misschien eventjes duren." Ligthert snapt dat: ,,Voor Unitas is samenwerking niet per se noodzakelijk. Maar we blijven zoeken naar gebieden waarop we wel kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, onderhoud en inkoop van materialen."

SPORTSPREIDING ,,Een andere uitdaging is om de gemeente blijven prikkelen over sportspreiding in Gorinchem", voegt Van Veen nog toe. ,,Het is volkomen scheef dat er in Gorinchem-Oost allerlei nieuwe wijken worden gebouwd, maar alle sportverenigingen in Gorinchem-West zitten, behalve wij en eventueel Achilles. Het kan nooit de bedoeling zijn dat kinderen lid worden van GJS, omdat het de enige vereniging in de buurt is." De Cock: ,,Wij willen inderdaad de beweging naar Oost maken, richting de wijken met kinderen, onze doelgroep. Zo kunnen wij blijven groeien, maar werken we ook aan een divers sportaanbod in Oost."