• Blauwzaam
  • Blauwzaam
  • Blauwzaam

BlauwZaam Symposium VII: heldere kijk op innoveren door circulair te ondernemen

GORINCHEM Het drukbezochte Symposium VII stond in het teken van het bewust worden van de noodzaak van een circulaire economie en de innovaties die daarmee gepaard gaan. In het hoofdkantoor van de Rabobank in Gorinchem waren op donderdag 26 oktober ruim 130 symposiumgangers getuige van de stappen die ondernemers uit de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden op dit gebied nemen.

Voor de pauze wakkerde de gastspreker Stefaan Vandist dat bewustwordingsproces bij de aanwezigen flink aan. In een bevlogen presentatie die doorspekt was met humor en realiteit, prees hij het circulair ondernemen, voorzien van talrijke voorbeelden, bij elke ondernemer aan. Zijn afsluitende woorden 'And what will we do next Monday?' waren voor de dagvoorzitter Gerard de Winter meer dan genoeg aanleiding om de circulaire proeverij in te leiden.

Samen met de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en VNO-NCW AV organiseerde Stichting BlauwZaam deze zevende editie van het jaarlijkse Symposium. De dagvoorzitter Gerard interviewde de drie samenwerkende partijen aan het begin van de middag over hun samenwerking. Eensgezind waren de partijen in hun oordeel dat ondernemerschap niet meer om innovatie en het circulaire denken heen kan.

Uniek op het symposium was de Circulaire Proeverij. Verschillende ondernemers lieten met voorbeelden zien hoe zij met hun innovaties en businessmodellen nieuwe ketens en belangrijke schakels vormen in de circulaire economie. Vervolgens ondertekenden 20 partners het BlauwZaam Convenant Circulair Ondernemerschap. Zij trekken de komende drie jaar gezamenlijk op om die circulaire innovatie binnen hun bedrijven vorm te geven.

Tijdens de ondernemersmarkt kregen de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheid volop gelegenheid hun contacten met anderen te versterken en uit te breiden. Netwerken en kennisdelen zijn voor de drie organiserende partijen essentieel.

Na alle serieuze (en humoristische) zaken was het afsluitende buffet, verzorgd door Hutten en aangeboden door de Rabobank, een mooie afsluiting van een inspirerende bijeenkomst.

Voor impressies van het VIIe Symposium kijk op www.blauwzaam.nl