• Algemeen directeur Marion Neefe is trots op de behaalde derde prijs.

    Eigen foto

CPM scoort in MT1000 onderzoek

Advertorial

GORINCHEM CPM Nederland adviseert en ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers. Het Gorkums kantoor is gevestigd aan de Stationsweg 35. Algemeen directeur Marion Neefe legt uit: ,,Bij onze activiteiten kun je denken aan assesments, team- en organisatieontwikkeling, leiderschaps- en talentontwikkeling en coaching. Dat onze relaties onze werkwijze waarderen komt tot uitdrukking in de derde plaats die ons bureau heeft behaald in het jaarlijkse MT1000 onderzoek van het magazine Management Team (MT)."

door Ria Scholten

Marion: ,,Onze activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op de duurzame gedragsontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Hierbij gaan wij als volgt te werk. Via assessments brengen wij eerst in kaart welke competenties medewerkers en managers al hebben. Vervolgens stellen we een traject op dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden binnen de betreffende organisatie. We verzorgen workshops en trainingen voor teams, maar kunnen ook individuen ondersteunen door middel van coaching, die is gericht op cruciale competenties. Aanvankelijk klopten organisaties vooral bij ons aan met selectievraagstukken. Nu zien we zaken als persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit steeds belangrijker worden. Je kunt stellen dat 'leren' de kerncompetentie van de 21e eeuw is. Organisaties veranderen, hun medewerkers moeten daarin mee en krijgen steeds vaker de regie over hun eigen ontwikkeling. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij dienend leiderschap bieden."
CPM Nederland mag een breed scala aan bedrijven en non-profit instellingen (onder andere in het onderwijs, de overheid en de zorg) tot haar opdrachtgevers rekenen. ,,De organisaties werken in verschillende contexten, maar hebben globaal dezelfde vraagstukken, omdat het in de kern om gedragsontwikkeling gaat", vertelt Marion. ,,We horen van opdrachtgevers dat we echt de tijd nemen om ons in hen te verdiepen én begrijpen waar hun behoeften liggen. Onze manier van begeleiden is een echte coproductie, zodat we aansluiten op de doelstellingen en toekomstvisie van onze opdrachtgever. Onze gerichte aanpak versterkt individuen en organisaties, ook op de lange termijn."

CPM biedt ook een eigentijds ontwikkeltraject in de vorm van een leiderschapstraining die verder gaat dan de basisvaardigheden om leiding te geven. De training is bestemd voor medewerkers die al wat langer leiding geven en in hun functie willen groeien. Ook de CPM Academy voor organisatieontwikkeling is al jaren een succes. Marion: ,,Voor meer informatie over deze unieke leergang voor managers en HR-professionals verwijs ik graag naar onze website www.cpm-nederland.nl." Over de derde plaats in het MT1000 onderzoek van dit jaar, uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam : ,,We bijzonder trots op onze hoge notering in de categorie HR-assessments. Hieruit blijkt dat onze klanten waardering hebben voor onze manier van werken."