• Cantrijn

ISO Certificering: niet zomaar een papiertje voor Cantrijn

GORINCHEM Onlangs nam Ingrid Cantrijn ten overstaan van zo'n veertig medewerkers van Cantrijn trots het ISO-certificaat 9001:2015 in ontvangst. Niet alleen voor het merk Cantrijn, maar ook voor Meet and C, cMember en Cyource, de aan Cantrijn gelieerde bedrijven. Om aan de normen en eisen van een ISO-certificaat te voldoen, dient een organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen en, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen. Wanneer de organisatie voldoende kennis en deskundigheid in huis heeft, zou men dit proces zelfstandig kunnen uitvoeren. ,,Het certificaat is de kers op de taart", stelt Ingrid Cantrijn. ,,Het was nooit een doel op zich, maar het certificaat is een mooie bekroning op ons professionaliseringstraject."

Sandra Henke, die het certificaat overhandigde namens Certiked, vertelt over de mooie woorden in het rapport: ,,De auditoren hebben vastgesteld dat de organisatie krachtdadig is, initiatiefrijk en klantgericht. Er is een heldere visie en een strategisch meerjarenplan. Het bereiken van de doelen op lange termijn wordt ondersteund, doordat men heeft bepaald welke competenties van medewerkers worden verwacht.

Cantrijn biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning aan tal van vormen van samenwerking. Dit doet het bedrijf door de inzet van de juiste mensen, middelen en faciliteiten. Hieruit zijn de vier 'C-merken' ontstaan zoals bovengenoemd. De gezamenlijke (corporate) focus is dan ook 'Samen beter, samen slimmer, samen meer!' Maar wat doen deze vier bedrijven nou precies?

Met Cantrijn is het in 1995 allemaal begonnen. Vanuit Gorinchem en later ook vanuit Utrecht werkt Cantrijn op continu flexibele basis voor tientallen professionele verenigingen, stichtingen en projectorganisaties, in tal van sectoren. Organisaties die bewust kiezen voor het uitbesteden van beleidsmatige en ondersteunende diensten, maar ook organisaties met eigen mensen. Allemaal slimme organisaties die zich dankzij Cantrijn kunnen concentreren op datgene wat hen echt bindt.

Meet and C onderscheidt zich door zakelijke gebruikers een flexibele thuisbasis te bieden, met perfecte faciliteiten om (samen) te werken, te vergaderen en nieuwe contacten te leggen. Ook biedt Meet and C een scala aan ontzorgende gemaksdiensten. Een van de laatste ontwikkelingen is de komst van de Meet and C Plus boodschappendienst: ,,Je dagelijks boodschappen voor zakelijk of privé op je werk laten bezorgen", vertelt Ingrid Cantrijn.

cMember biedt ondersteuning en online hulpmiddelen om verenigingen hun data zelf te exploiteren en meerwaarde te bieden aan de relatie met hun sponsors. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen voor verenigingen.

Cyource bestaat sinds 2017 en positioneert zich als 'expert partner' van organisaties voor de invulling van eigen ondersteunende functies. Het accent ligt hierbij op functies in de directe ondersteuning van bestuurders, directies en managers. Het aanbod van Cyource is primair toegespitst op werving & selectie (voor vaste functies) en detachering (voor tijdelijke functies). Waar nodig, adviseert Cyource over het optimaliseren van de interne ondersteuningsorganisatie. Tevens biedt Cyource de mogelijkheid om opdrachtgevers via payrolling te 'ontzorgen' op het vlak van werkgeverschap.

Alle merken zijn samengebracht onder de verzamelnaam ICME Connected Companies. ,,We geloven in de kracht van samenwerking", aldus Ingrid Cantrijn. ,,Al onze activiteiten zijn erop gericht om organisaties zodanig te ondersteunen dat ze maximaal flexibel en wendbaar zijn."