Nieuwe dorpsbibliotheken in Herwijnen en Heukelum

HERWIJNEN - Bibliotheek Rivierenland opent maandag 2 februari twee gloednieuwe dorpsbibliotheken in Herwijnen en Heukelum en één haal- en brengpunt voor boeken in Vuren. Deze voorzieningen komen ter vervanging van het verdwijnen van de bibliobus in de gemeente Lingewaal (per februari).

Als gevolg van de dalende subsidiebijdragen is in overleg met de gemeente Lingewaal besloten te stoppen met de bibliobus. Ook in 2015 blijft de bieb hard werken aan haar visie de dienstverlening uit te breiden vanuit haar vestigingen. Steeds betere dienstverlening voor haar klanten, zo dicht mogelijk in de buurt. Een bus die slechts tijdelijk aanwezig is past niet in deze visie en de kosten en baten van deze vorm van dienstverlening zijn niet meer in balans. De bibliotheek heeft de busleden door middel van een persoonlijk schrijven op de hoogte gebracht van het opheffen van de haltes en de opening van de nieuwe dorpsbibliotheken en haal - en brengpunten.

De twee nieuwe dorpsbibliotheken zijn kleine vestigingen met een actuele collectie boeken voor de jeugd (informatief en fictie) en voor volwassenen (fictie). De collecties zijn afgestemd op het gebruik van de boeken uit de bibliobus. Ook zijn er tijdschriften op deze vestigingen te leen. In Herwijnen is de bibliotheek te vinden in Dorpshuis De Poort (Zworrelstraat 79), geopend op dinsdag van 14.00 - 17.30 uur en van 18.00 - 20.00 uur. Zodra er vrijwilligers zijn, zullen de openingstijden worden verruimd. Heukelum biedt CBS De Wegwijzer (Leyenburgplein 1) onderdak aan de dorpsbibliotheek, geopend iedere maandag en donderdag van 14.30 - 17.30 uur.

Het nieuwe haal- en brengpunt voor boeken is gerealiseerd in Spar Van der Beek (Mildijk 111) in Vuren. Het gaat om een selfservice bibliotheekpunt, waar men online gereserveerde boeken kan afhalen en ook weer kan inleveren. Tevens ligt er altijd een klein aantal bestsellers die geleend kunnen worden. Geopend van ma t/m vr van 08.00 - 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 - 18.00 uur. Een tweede haal- en brengpunt in de gemeente Lingewaal volgt zeer binnenkort. Bibliotheek Rivierenland hoopt op korte termijn ook in het dorpshuis aan de Van Langerakstraat in Asperen een haal- en brengpunt te openen.

Vrijwilligers gezocht

De openingstijden van de bibliotheek in het dorpshuis in Herwijnen zullen verruimd worden, zodra er vrijwilligers gevonden zijn die de rol van gastheer/-vrouw op zich willen nemen. Een uitgebreid profiel en meer informatie over een vrijwilligersfunctie in de Bibliotheek is te vinden op www.bibliotheekrivierenland.nl, onder vacatures. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij Inge de Haas, 0344 - 639949.