• Rabobank

Nieuwe sponsorstrategie Rabobank

GORINCHEM Ruim 25 verenigingen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden schoven op 25 maart aan bij de presentatie over de nieuwe verenigingsondersteuning van de Rabobank. Dit als onderdeel van haar nieuwe sponsorstrategie. Op 21 maart werd deze landelijk gepresenteerd en de lokale Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden trapte een week later af op het kantoor aan de Einsteinstraat in Gorinchem.

,,Verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol", zegt directievoorzitter Martijn Spijk. ,,Ze zijn het cement van onze samenleving en versterken de lokale omgeving. Veel clubs hebben moeite hun financiën rond te krijgen en ook is het lastig om voldoende vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Daarom gaat Rabobank een aantal clubs inhoudelijk ondersteunen op het gebied van bestuur, financiën, gezondheid, duurzaamheid maar ook maatschappelijk."

De bank werkt hiervoor onder andere samen met NOC*NSF. Hans van Egdom gaat namens deze organisatie het proces van Open Clubs begeleiden. ,,Wat is een Open Club volgens jou?", vraagt van Egdom de aanwezige verenigingen. De deelnemers hebben daar al een goed beeld bij en noemen een breed aanbod, een toegankelijke club, transparantie, samenwerken en een G-team voor mensen met een beperking. In groepen gaan de clubs vervolgens in dialoog hoe ze nóg meer kunnen betekenen voor hun omgeving. Van Egdom vat de avond tenslotte samen: ,,De belangrijkste rode draad van de avond is dat samenwerking kansen biedt." En daar draagt Rabobank als verbinder graag aan bij.

Het nieuwe sponsorprogramma biedt in eerste instantie plaats aan 10 verenigingen. Geïnteresseerde clubs gaan een pitch voorbereiden om duidelijk te maken waarom zij een van deze plaatsen verdienen. Op maandag 8 mei beoordeelt de bank, samen met Hans van Egdom de ingezonden pitches. Perry Bloks van voetbalvereniging SC Everstein gaat zeker aan de slag. ,,Onze club is al maatschappelijk actief maar ik zie zeker nog meer kansen. Deze bijeenkomst draagt daar al aan bij. Door kennis te brengen en halen kun je de bestuurlijke druk verlagen. Zo hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden." De Rabobank stimuleert deze samenwerking en hoopt daar een mooie bijdrage aan te leveren.

Fotobijschrift: Bas van de Wal van de basketbalvereniging en Sander Heezius van de hockeyclub, beiden uit Leerdam, geven aan in hoeverre zij al een Open Club zijn.