• gp-foto

    foto: GP-foto

Onderzoek naar winkeltijden in Gorinchem

GORINCHEM Vanaf 8 juni start de gemeente een onderzoek naar winkeltijden in Gorinchem. Met dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Droogh, Trommelen en Partners (DTNP), wil de gemeente beter inzicht krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van de openingstijden van winkels in Gorinchem, inclusief koopzondagen. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden vertaald in de (nieuwe) Verordening winkeltijden waarover de gemeenteraad later dit jaar een besluit neemt.

Wethouder Hans Freije van Economische Zaken kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek dat reeds bij de vaststelling van de huidige verordening in februari 2017 was aangekondigd. ',,Het is een gemeentebreed, representatief onderzoek onder inwoners, omwonenden, winkeliers en bezoekers. Deze vier doelgroepen zijn zorgvuldig gekozen om een breed inzicht te krijgen in de - soms tegengestelde - belangen die bij winkelopening een rol kunnen spelen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om het winkelklimaat in Gorinchem verder te versterken.''

STEEKPROEF In totaal 4000 willekeurig geselecteerde inwoners van 16 jaar en ouder ontvangen een dezer dagen een brief om via een unieke inlogcode deel te nemen aan een online enquête. Ook omwonenden van winkelcentra en alle winkeliers uit Gorinchem zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Naast de online enquête onder inwoners, omwonenden en winkeliers worden bezoekers van de bovenlokale winkelgebieden (Binnenstad, Piazza, Woonboulevard Spijksepoort en Nieuw Dalem) persoonlijk ondervraagd. Dit zal voor de zomervakantie plaatsvinden op twee zaterdagen. Alle respons wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.

BETROKKENHEID WINKELIERS De winkeliers van de winkelcentra zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en worden daarom - via hun vertegenwoordigers - op verschillende manieren betrokken bij het onderzoek. Op 31 mei jl. zijn de winkeliers geïnformeerd over het doel, de opzet en de mogelijkheden van het onderzoek. Daarbij is ook de mogelijkheid geboden om vragen toe te voegen over openingstijden van de winkels door de weeks. Zo kunnen winkeliers meeliften met het onderzoek en er achter kunnen komen welke openingstijden klanten het meest waarderen. Wanneer de resultaten bekend zijn, krijgen de winkeliersverenigingen als eerste een toelichting op de resultaten.

Bij wet mogen winkels op maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur geopend zijn en moeten winkels op zondag gesloten zijn. In een Winkeltijdenverordening kan een gemeente besluiten dat winkels ook op zondag geopend mogen zijn. Op dit moment mogen winkels in de gemeente Gorinchem 12 zondagen per jaar open zijn en specifiek in de binnenstad 15 zondagen per jaar. Het is de bedoeling dat het andere winkeltijdenregime op 1 januari 2018 van kracht is.