• Rivas Zorggroep

Orthopedisch chirurgen Beatrixziekenhuis houden voorlichtingsavonden over artrose

GORINCHEM De orthopedisch chirurgen van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem houden met medewerking van de fysiotherapeuten twee voorlichtingsavonden over artrose. De eerste avond vindt plaats op dinsdag 3 april in verpleeghuis Het Gasthuis (zaal Grand Café) in Gorinchem. De tweede avond kunnen bezoekers bijwonen op donderdag 12 april in verpleeghuis Lingesteyn (Grote Zaal) in Leerdam. De avonden duren van 19.30-21.00 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. De voorlichtingsavonden zijn kosteloos toegankelijk. Iedereen die meer wil weten over artrose en de behandeling ervan is van harte welkom.

De orthopedisch chirurgen willen door middel van de voorlichtingsavonden meer bekendheid geven aan de symptomen, diagnostiek en de operatieve behandeling van artrose door middel van een prothese in de schouder, heup, knie en voet. De fysiotherapeuten zullen de niet-operatieve behandelingsmogelijkheden bespreken en ingaan op de nabehandeling na een operatieve ingreep. Bezoekers kunnen de orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten aan vraagtafels hun vragen stellen. Verder zijn er diverse stands met aanvullende informatie aanwezig om te bezoeken.