• van der valk

Van der Valk start hotel, casino en bioscoop in Gorinchem Oost

GORICNHEM Van der Valk International is volop bezig met het project in Gorinchem Oost dat ingevuld gaat worden met een hotel, casino en bioscoop. Inmiddels zijn er gesprekken om het bioscoopgebouw aan de Appeldijk 59 in Gorinchem over te nemen. Van der Valk is tevens in overleg over de herbestemming van dit perceel.

Daarnaast is de huidige exploitant, Vue Cinemas, met Van der Valk in gesprek als mogelijke exploitant van de nieuwe bioscoop. De nieuwe bioscoop krijgt hierdoor een capaciteit van in totaal circa 900 stoelen, verdeeld over zes zalen. Afgesproken is verder dat de bioscoop in de binnenstad van Gorinchem zal worden gesloten zodra de bioscoop in Gorinchem Oost in gebruik wordt genomen.

Voor het uitvoeren van het nieuwe project is de medewerking van de gemeente Gorinchem noodzakelijk. Het college van B en W heeft aangegeven in principe in te stemmen met de plannen. De bevoegdheid om het aantal bioscoopstoelen in Gorinchem Oost aan te passen, ligt echter bij de gemeenteraad. Dit geldt eveneens voor het vaststellen van de wijziging in het bestemmingsplan 'Binnenstad', die nodig is om de bioscoopfunctie van het pand aan de Appeldijk om te zetten in 'wonen'. De verwachting is dat de gemeenteraad over bovengenoemde onderwerpen in september een besluit neemt.